Hotline: (+84) 0911 818 663

Hàng loạt đặc sản Việt Nam xác lập kỷ lục ẩm thực Châu Á

Tổ chức Kỷ lục châu Á chính thức xác lập lần 3 năm 2022 các kỷ lục châu Á mới đối với ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam.