Hotline: (+84) 0911 818 663

Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết năm cũ, triển khai nhiệm vụ 2023

Sáng 15.12.2022, Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.